365 дни на психотерапията: 46 – Имплозивна терапия по Стемпфъл

Имплозията е методика на наводнението (методика наводнение), приложена във въображението. Предложена е от Стемпфъл (Стампфл, Стампфл (Stampfl T. G.) през 1967 г. Разликата между нея и систематичната десенсибилизация (систематическая десенсибилизация) е в това, че на пациента се предлага да си представи най-страшните ситуации в продължение на възможно най-дълъг период от време, без предварително обучение в … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 46 – Имплозивна терапия по Стемпфъл