365 дни на психотерапията: 45 – Зависимост от психотерапевта

З. О. П. представлява една много разпространена особеност на пациентите, проявяваща се в процеса на психотерапия. Повечето от пациентите в началото на лечението имат нееднозначна мотивация относно формиращите се взаимоотношения  с психотерапевта, от една страна, те се стремят към независимост и противодействие на контрола и натиска, а от друга — търсят подкрепа, опора и помощ. При здравия човек балансът между потребността от независимост и зависимост в процеса на социализация претърпява изменения: зависимостта намалява, а независимостта нараства. При някои обстоятелства у всеки човек зависимостта може периодично да нараства, например по време на болест, независимостта също може да нарастне, например в случаите на успех или в напълно контролирани опасни ситуации. Според В. Н. Мясишчев (В. Н. Мясищев), когато зависимостта става все по-устойчива форма на отношения между пациента и другите, тя може да се трансформира в невротична зависимост, т.е. да се превърне в черта на характера.

В психотерапевтичен план невротичната зависимост е свързана с такъв тип поведение, при който на пациента му се струва, че той може да постигне прогрес единствено доколкото той получава от психотерапевта нещо, което отсъства у него самия. Той се опира на лекаря, а не работи с него, стреми се да избегне раздялата, а не да достигне независимост (Lower R. В., 1967).

Съгласно психоаналитичните представи, зависимостта е проява на посредничеството на Аза в интрапсихичния конфликт, тя е израз на съпротива (сопротивление) и на защита. Тази зависимост произтича от недостатъчната удовлетвореност и от формирането на свръхмерни изисквания в периода на оралната фаза на психосексуалното развитие, а също от преживяването на страх от раздяла в аналната фаза на развитие. Влечението към доминиране е аналната фаза се потиска при продължителна зависимост, но други анални желания се проявяват в пасивно-агресивния контрол на обекта, зависим от пациента. В своята зависимост болният се стреми да избегне садистичните желания, свойствени на по-късните фази. Тези желания да победи съперника и да отмъсти на обекта, донесъл разочарование (преживявания в контекста на едиповия конфликт) предизвикват тревожност, свързана със страх от кастрация и раздяла, които са основни мотивиращи сили при регресия към зависимо поведение.

З. О. П. като съпротива (сопротивление) се проявява в това, че пациентът протиодейства на анализа на преноса (перенос), съсредоточава вниманието си на реалните аспекти на взаимоотношенията с психотерапевта и се опитва да го превърне в най-значимия човек в живота си. Психотерапевтът се възприема като основен източник на сила. Инсайтът (инсайт) не води след себе си изменения на поведението, пациентът не променя своята житейска ситуация, доколкото това „заплашва” с край на лечението и с прекъсване на взаимоотношенията с психотерапевта.

За да се измени фундаментално човека, по мнение на Фройд (Фрейд, Freud S.), е необходимо той да бъде въвлечен в емоционално заредени взаимоотношения и да използва З. О. П. за оказване на влияние върху него в желаната посока. В психоанализата появата на З. О. П. се разглежда като признак на прогреса, доколкото тя може да способства за разрешаването на преносната невроза. Има обаче възможност да възникне устойчива привързаност към психотерапевта, което може необосновано да задържи процеса на лечение. За да развие по-силен „Аз”, пациентът първо се обучава да се доверява на лекаря, а вече на основата на доверието — зависимост, да развие своята независимост. Разбира се, психотерапевтът не поощрява зависимостта, но може и да не предприема никакви мерки по противодействие на задълбочаването на З. О. П.

В основата на З. О. П. може да бъде невротичният конфликт зависимост—независимост, който отразява сблъсъка на инфантилните претенции за опека и стремежът на Аза към активност и независимост. Нерядко манипулативният поведенчески стереотип се проявява в това, че зависимият и безпомощен пациент, играещ външно второстепенна роля, фактически се ползва от това, за да постигне контрол и доминиране над други хора. Такъв болен инстинктивно въвлича психотерапевта в подобен род комуникация, при това той апелира за често присъстващия у последния неосъзната потребност да бъде всемогъщ.

В процеса на психотерапия е важно да се фокусира вниманието върху преработката на конкретни травматични преживявания, свързани със зависимостта. Психотерапевтът съсредоточава усилията си в това да мобилизира саногенните (пораждащи здраве – бел. прев.) личностни ресурси на пациента, към това той да преодолее своя привичен стремеж да отстоява своята зависимост, преориентирайки го по посока развитието на независимост. При използване на психофармакотерапия е необходимо да се отчита възможността за хронизация на З. О. П. у подобни пациенти, която се съчетава често с психична зависимост от транквилизатора. Дори емоционалната подкрепа (емоциональная поддержка) като вид психотерапевтично въздействие по отношение на зависимите хора може да  крие опасност от ограничаване на ръста на независимостта. Съществен също може да бъде периодът на завършване на психотерапията и на прекратяване на взаимоотношенията „пациент-психотерапевт”. При трудните случаи ефективно може да се окаже участието на котерапевт (котерапевт) под формата на постоянна съвместна работа или да се редуват срещите на пациента с основния и с котерапевта съответно. Понякога е полезно предварително заедно с болния да се установи конкретен срок за завършване на лечебния курс и да се направи ясна равносметка за степента на изпълнение на психотерапевтичните задачи на тази дата, като в процеса на работа се усилва Аза на пациента и се развива неговата независимост от психотерапевта.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s