365 дни на психотерапията: 45 – Зависимост от психотерапевта

З. О. П. представлява една много разпространена особеност на пациентите, проявяваща се в процеса на психотерапия. Повечето от пациентите в началото на лечението имат нееднозначна мотивация относно формиращите се взаимоотношения  с психотерапевта, от една страна, те се стремят към независимост и противодействие на контрола и натиска, а от друга — търсят подкрепа, опора и помощ. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 45 – Зависимост от психотерапевта