365 дни на психотерапията: 44 – Игрова психотерапия

Изучаването на детската игра по пътя на наблюдението, интерпретацията (интерпретация), структурирането и др., спомага да се осъзнае уникалността на начина, по който общува детето със заобикалящия го свят. Така играта се поставя в основата на метода за лечение на емоционалните и поведенчески разстройства при децата, който получава названието И. П. Отсъствието у децата на вербални … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 44 – Игрова психотерапия