365 дни на психотерапията: 43 – Двигателна терапия

Изходна теоретична предпоставка на Д. Т. е тезата, че движението на тялото е основа на всички житейски прояви, включително на когнитивните и емоционални такива. Лечебното използване на движението, танца и на определени дихателни режими датират още от медицината на първобитните народи и в целебната практика в античните храмове на Ескулап. Целенасочено тези методи се използват … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 43 – Двигателна терапия