365 дни на психотерапията: 42 – Декапсулация на Чолаков

Представлява един от катартичните методи, създаден от българския психиатър Чолаков (Чолаков К., 1933). През последните десетилетия декапсулацията, така както и репродукцията, е щателно изследвана клинико-терапевтично и експериментално от известния български психотерапевт Атанасов (Атанасов А., 1990). Първото описание на декапсулацията дава Чолаков в неговата монография „Психофизиологичната декапсулация като каузално лечение на психоневрозите” през 1933 г., а … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 42 – Декапсулация на Чолаков