365 дни на психотерапията: 41 – Хуманистична психоанализа

Изследвайки природата и обществената същност на човека, характера на „болестта” на съвременното капиталистическо общество, идеалите за „здравото” общество и за автентичния човешки живот, съчетавайки различните учения за човека и най-вече психоанализата (психоанализ), екзистенциализма и философската антропология, Фром (Фромм, Fromm E.) се стреми да създаде „диалектично- и хуманистично-ориентирана психоанализа”, която синтезира марксистките и психоаналитиччните теории за … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 41 – Хуманистична психоанализа