365 дни на психотерапията: 40 – Групово движение

Груповите форми на психологическо въздействие стават истинско знамение за времето си предвид тяхната икономичност и ефективност, често много по-високи в сравнение с постиганите при индивидуална работа. И макар да е очевидно, че в групата всеки поотделно взет участник получава по-малко внимание, отколкото при индивидуалната психотерапия (индивидуальная психотерапия), съществуват редица причини, които обуславят развитието и успеха … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 40 – Групово движение