365 дни на психотерапията: 39 – Групов психотерапевт

Oт гледна точка на реализацията на целите и задачите на психотерапевтичния процес, Г. П. е основна фигура в него. Той привнася в този процес индивидуални черти, обусловени от неговата теоретична ориентация, използваните психотерапевтични прийоми, опит, а също така и личностни особености. Всички тези фактори, свързани с индивидуалността на психотерапевта, оказват влияние върху груповия процес и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 39 – Групов психотерапевт