Пролетна група за личен опит

Институт за личностна и организационна ефективност организира група за личен опит по авторска методика, в която се използват техники от психоаналитична ориентираната терапия, психодрамата, арт-терапия, танце-двигателната и гещалт-терапията, така че участниците имат възможността да усетят как работят тези техники със собствено преживяване. Групата ще се води от терапевт и при възможност – котерапевт. Груповата работа … Прочетете повече Пролетна група за личен опит

365 дни на психотерапията: 38 – Групова дискусия

Метод на групова психотерапия (групповая психотерапия). Наред с термина Г. Д. се употребяват понятия като „свободна дискусия” (свободная дискуссия), „неструктурирана дискусия”  («неструктурированная дискуссия») и др. Г. Д. се разглежда като основна, опорна форма на груповата психотерапия, по отношение на която другите методи на груповата психотерапия (психодрама, психогимнастика, проективна рисунка, музикотерапия) встъпват като спомагателни. Разделянето на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 38 – Групова дискусия