365 дни на психотерапията: 37 – Групова психотерапия

Психотерапевтичен метод, спецификата на който се заключава в целенасочено използване на груповата динамика (групповая динамика), т.е. на цялата съвкупност от взаимоотношения и взаимодействия, възникващи между участниците в групата, включително груповия психотерапевт (групповой психотерапевт) и които обслужват лечебната цел. Принципно Г. П. не е самостоятелно направление в психотерапията, а представлява сама по себе си само специфичен … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 37 – Групова психотерапия