365 дни на психотерапията: 35 – Гещалт-терапия

Метод, създаден от американския психолог и психотерапевт Пърлс (Perls F. S.), под влиянието на идеите на гещалт-психологията, на екзистенциализма, на психоанализата (психоанализ) и, в частност, на теорията на Райх (Reich W.) за физиологичните прояви на изтласкания психичен материал. Г. Т. възниква в руслото на феноменологичния подход, който подчертава необходимостта от осъзнаване (осознание) от страна на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 35 – Гещалт-терапия