365 дни на психотерапията: 34 – Внушени лечебни съновидения по Платонов

Методиката се отнася до хипносугестивната психотерапия, предложена от К. И. Платонов (К. И. Платонов (1930)), в рамките на която като спомагателен терапевтичен прийом се използва внушаването (внушение) на съновидения във състояние на внушен сън. Съдържанието на внушеното съновидение отговаря на съдържанието на патогенетичните фактори и спомага за формирането у болния на нови положителни нагласи. Така … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 34 – Внушени лечебни съновидения по Платонов