365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 33 – Вербални и невербални методи в психотерапията

Своеобразна основа за подобна класификация на методите на груповата психотерапия се явява преобладаващият тип комуникация и характерът на получения материал. Вербалните методи се основават на вербалната комуникация и са насочени преимуществено към анализ на вербалния материал. Невербалните методи се опират на невербалната активност, на невербалната комуникация, и се концентрират върху анализа на невербалната продукция.

Към вербалните методи за групова психотерапия обикновено се отнасят груповата дискусия (групповая дискуссия) и психодрамата (психодрама), а към невербалните — психогимнастиката (психогимнастику), проективната рисунка (проективный рисунок), музикотерапията (музыкотерапия), хореотерапията (хореотерапия) и др.

Формалното разделяне на методите за групова психотерапия на вербални и невербални е оправдано, макар че на практика всяко взаимодействие в групата включва както вербален, така и невербален компонент. Отчитането и анализът на невербалното поведение и взаимодействие в процеса на използване на вербални методи (например на групова дискусия) позволява по-пълно и адекватно да се разкрие съдържанието на една или друга вербална комуникация. Тенденцията към използване на различни невербални прийоми в хода на груповата дискусия, съществено обогатява методическия арсенал на психотерапевта, разширява съдържанието и подобрява качеството на обратната връзка (обратная связь) за сметка на включването на невербален материал. Всичко това в определена степен извеждат груповата дискусия от строгите рамки на изключително вербален, разговорен метод. Заедно с това използването на невербални прийоми не изключва необходимостта от вербално взаимодействие, в частност от обмен на мнения относно случващото се, вербализация на невербалната комуникация, на емоционални състояния. Във връзка с развитието на психотерапевтичните направления, основаващи се преди всичко на непосредствените емоционални преживявания, се отбелязва частичното отъждествяване на термина „невербален” с термините „рационален”, „познавателен’, „когнитивен” и противопоставянето на последните три понятия на „невербалното”, „емоционалното”, „опитното” (в смисъл на опита от непосредственото преживяване). Разграничаването на методите за групова психотерапия носи в значителна степен условен характер и е целесъобразно единствено от гледна точка на преобладаващия тип изходна комуникация. Не са налични данни, на база на които може да се твърди, че че вербалните методи спомагат единствено за интелектуалното осъзнаване (осознание), т.е. изпълняват когнитивна функция, а невербалните — спомагат за емоционалното преживяване. Всеки психотерапевтичен метод в рамките на груповата психотерапия, независимо дали е вербален или невербален, може да засяга едновременно когнитивната, емоционалната и поведенческата сфера на пациента.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s