365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 33 – Вербални и невербални методи в психотерапията

Своеобразна основа за подобна класификация на методите на груповата психотерапия се явява преобладаващият тип комуникация и характерът на получения материал. Вербалните методи се основават на вербалната комуникация и са насочени преимуществено към анализ на вербалния материал. Невербалните методи се опират на невербалната активност, на невербалната комуникация, и се концентрират върху анализа на невербалната продукция. Към … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 33 – Вербални и невербални методи в психотерапията