365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 31 – Внушение

На латински език suggestio — подаване на информация, която се възприема без критична оценка и оказва влияние върху протичането на нервно-психичните и соматични процеси. Чрез В. се предизвикват усещания, представи, емоционални състояния и волеви подбуди, а също така се оказва въздействие върху вегетативните функции без активното участие на личността, без логическа преработка на възприеманото. Основно … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 31 – Внушение