365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 28 – Балинтовско движение

Разпространение на опита на Балинт (Балинг, Balint M., 1957) в работата със създадения от него метод (вж Балинтовска група) и вариантите на последния. От 60-те години на 20-ти век опитът в провеждането на балинтовски семинари в клиниката Тависток (Лондон) привлича към себе си вниманието на многобройни изследователи и практици, на поддръжниците на психосоматичната ориентация, на … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 28 – Балинтовско движение