365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 27 – Вербализация

В широк смисъл това понятие означава вербално (словесно) описание на преживяванията, чувствата, мислите, поведението. В специалната терминология (Helm J., 1978) В. се определя като точно словесно описание от страна на психотерапевта на емпатичното му разбиране за емоционалното съдържание на преживяванията на пациента. За разлика от емпатията (эмпатия), В. е по-диференцирана реакция на психотерапевта на изказванията … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 27 – Вербализация