365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 25 – Библиотерапия

Най-често под Б. се разбира лечебното въздействие върху психиката на човека с помощта на четенето на книги. Лечението чрез четене (т.н. Б.) встъпва като едно от звената в системата на психотерапията. По определението на В. Н. Мясишчев (Мясищев), методиката на Б. представлява сама по себе си сложно съчетание между книговедство, психология и психотерапия. Макар четенето … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 25 – Библиотерапия