365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 24 – Биодинамична концепция на Масерман

Представлява сама по себе си обосноваване на психотерапевтичната теория и практика на най-общите физиологични принципи и оттам разработване на цялостен подход към соматичната и психичната корекция със запазване на органичността на различните им съчетания (1946, 1968). В основата на Б. К. Н. М. лежат 4 принципа, приложими в еднаква степен както към физиологичните, така и … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 24 – Биодинамична концепция на Масерман