365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 23 – Арететерапия по Яроцки

Терминът „арететерапия” е предложен от руския лекар-терапевт А. И. Яроцки (А. И. Яроцкий), професор от медицинския факултет на Юревския университет, за обозначаване на специален психотерапевтичен метод, чрез който се въздейства на особени страни на душевния живот на човека. Гръцката дума arete включва понятия като доблест и добродетел, стремежа към осъществяване на високи идеали и към … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 23 – Арететерапия по Яроцки