365 дни на психотерапията: 52 – Методика на спиране на мислите

Един от прийомите на поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), появил се през 50-те години на 20-ти век. Прилага се при обсесивно-фобийни състояния с цел контролиране на реакциите на предвиждане. Изборът на мисли, подлежащи на контрол, се осъществява при предварителното изследване на болния. Най-разпространеният вариант на психотерапия е следният: в хода на сеанса на болния се предлага … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 52 – Методика на спиране на мислите

365 дни на психотерапията: 51 – Методика на потапянето

Потапянето е термин, използван в поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) за обозначаване на реалния сблъсък на пациента със ситуации или обекти, предизвикващи страх. В основата на всеки технически прийом, който използва потапяне, лежи механизмът на потушаване на страха по пътя на реалното тестиране на ситуацията, на преоценката на нейното значение и на собствените възможности, на корекция … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 51 – Методика на потапянето

365 дни на психотерапията: 50 – Клиент-центрирана психотерапия

Отнася се към концепциите в рамките на екзистенциално-хуманистичното направление, разработена е от Роджърс (Роджерс/Rogers С. R., 1951). Използваното от автора понятие „клиент” (клиент), наред с „пациент” (пациент), подчертава признаването на потенциала за самостоятелност и активност на болния във всички етапи на психотерапията, още от поставянето на задачата. Същността на методиа се заключава в това, че … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 50 – Клиент-центрирана психотерапия

365 дни на психотерапията: 49 – Клинични основи на психотерапията

Най-общо може да се говори за две клинични предпоставки на широкото и ефективно приложение на психотерапията. На първо място, това е прякото използване на нейното лечебно действие при широк кръг заболявания, в етиопатогенезата на които психичния фактор играе определяща (неврозите) или много съществена роля (други гранични състояния, психосоматични разстройства и пр.). Втората предпоставка е лечебно-профилактичното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 49 – Клинични основи на психотерапията

365 дни на психотерапията: 48 – Кабинет за психична релаксация

Така се нарича усъвършестваният вариант на стаята за отдих, в която са създадени оптимални условия за бързо и ефективно снемане на емоционалното пренапрежение, за възстановяване на работоспособността, за провеждане на психотерапевтични и психохигиенни мероприятия. В К.З.П.Р. (Воробейчик Я. Н., Поклитар Е. А., 1989) се прилага комплексен метод за оптимизация на психичните процеси, условно наречен психична … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 48 – Кабинет за психична релаксация

365 дни на психотерапията: 47 – Имаготерапия

От имаго - (лат. imago — образ). Психотерапевтичен метод за трениране на болния във възпроизвеждане на определени комплекси от характерни образи с лечебна цел. Методът е предложен през 1966 г. от И. Е. Волперт (И. Е. Вольперт). Отнася се към групата методи на игровата психотерапия (игровая психотерапия), в по-широк смисъл е вариант на поведенческата психотерапия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 47 – Имаготерапия

365 дни на психотерапията: 46 – Имплозивна терапия по Стемпфъл

Имплозията е методика на наводнението (методика наводнение), приложена във въображението. Предложена е от Стемпфъл (Стампфл, Стампфл (Stampfl T. G.) през 1967 г. Разликата между нея и систематичната десенсибилизация (систематическая десенсибилизация) е в това, че на пациента се предлага да си представи най-страшните ситуации в продължение на възможно най-дълъг период от време, без предварително обучение в … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 46 – Имплозивна терапия по Стемпфъл

365 дни на психотерапията: 45 – Зависимост от психотерапевта

З. О. П. представлява една много разпространена особеност на пациентите, проявяваща се в процеса на психотерапия. Повечето от пациентите в началото на лечението имат нееднозначна мотивация относно формиращите се взаимоотношения  с психотерапевта, от една страна, те се стремят към независимост и противодействие на контрола и натиска, а от друга — търсят подкрепа, опора и помощ. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 45 – Зависимост от психотерапевта

365 дни на психотерапията: 44 – Игрова психотерапия

Изучаването на детската игра по пътя на наблюдението, интерпретацията (интерпретация), структурирането и др., спомага да се осъзнае уникалността на начина, по който общува детето със заобикалящия го свят. Така играта се поставя в основата на метода за лечение на емоционалните и поведенчески разстройства при децата, който получава названието И. П. Отсъствието у децата на вербални … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 44 – Игрова психотерапия

365 дни на психотерапията: 43 – Двигателна терапия

Изходна теоретична предпоставка на Д. Т. е тезата, че движението на тялото е основа на всички житейски прояви, включително на когнитивните и емоционални такива. Лечебното използване на движението, танца и на определени дихателни режими датират още от медицината на първобитните народи и в целебната практика в античните храмове на Ескулап. Целенасочено тези методи се използват … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 43 – Двигателна терапия