365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 21 – Аудио-визуални средства в психотерапията

Аудио-визуалните технически системи обезпечават записа или възпроизвеждането едновременно на звукови и зрителни образи. С тяхна помощ визуалните съобщения в контекста на музикален или на речеви съпровод се представят на екран (проекционен или електронен). В качеството им на аудио-визуални технически средства се разглеждат съвременните кино-, теле- и видеосистеми. Видеотехниката, в сравнение с други аудиовизуални средства, притежава … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 21 – Аудио-визуални средства в психотерапията