365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 20 – Автентичност

Терминът произлиза от гръцкото authentikys — истински. Автентичноста е понятие, разработено в хуманистичната психология и психотерапия и отразяващо една от най-важните интегративни характеристики на личността. Според Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.), който активно използва този термин, А. е способността на човека в обшуването да се отказва от различни социални роли (на психотерапевт, на професионалист, педагог, … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 20 – Автентичност