365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 19 – Асертивен тренинг

Непосредствената цел на А. Т. е тренирането на уверено поведение, което спомага за формирането на увереност в самия себе си (асертивност). Под увереност в себе си се разбира способност на индивида да определя и да реализира в живота собствените си цели, потребности, желания, претенции, интереси, чувства и т.н. по отношение на неговото обкръжение. Понятието „увереност” … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 19 – Асертивен тренинг