365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 18 – Аргументативен дискурс в психотерапията

Понятие, използвано в описателната лингвистика и нормативната логика, което се опира на прагмалингвистичната теория на Остин (Остин, Austin J. L, 1962) и Сърл (Серл, Searle J. R., 1968). Аргументативният дискурс в риторичен и диалектичен аспект е свързан с проблемите на убеждаването (убеждение). Аргументативният дискурс се разглежда като критично средство за убеждаване, което открива възможност за … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 18 – Аргументативен дискурс в психотерапията