365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 16 – Антропологична психотерапия

Oбщо название за редица направления в съвременната психотерапия, обединени от своята ориентация към философските концепции за личността (основно екзистенциални и феноменологични), които въз основа на тях обясняват същността на психичното здраве и болест, а също така очертават психотерапевтични пътища и методи. В зависимост от това на каква именно философска концепция конкретно се основава дадено отнасящо … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 16 – Антропологична психотерапия