365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 14 – Анализ на съдбата

Тази теоретична концепция и предложеният на нейната основа метод за психотерапия са разработени от унгарския психиатър Сонди (Сонди,  (Szondi L.), който  от 1944 г. живее в Швейцария. Идеите на Сонди са реакция на оформящото се през 30-те години на 20-ти век отрицателно отношение на психоанализата (психоанализ) към психиатричната генетика. Това отношение е предизвикано от три … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 14 – Анализ на съдбата