365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 13 – Амбулаторна психотерапия

Вариант за провеждане на психотерапия и на свързаните с нея консултативно-диагностични мероприятия за приходящите пациенти без хоспитализация. В условията на етапна форма на организация на психотерапевтичната служба, А. П. основно се провежда в психотерапевтичните кабинети на амбулаторните лечебно-профилактични учреждения, както в тези с общ профил (териториални поликлиники, медико-санитарни части на големи промишлени предприятия), така и … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 13 – Амбулаторна психотерапия