365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 11 – Алхимична хипнотерапия по Кюгли

Разработена от Кюгли (Кьюгли, Quigley D., 1984) и е представена в неговото ръководство за практическото ù приложение, което се явява учебник по А. Г. К., предназначен за обучаващите се хипнотерапевти в САЩ. Използва се некласическа форма на хипнотерапия (гипнотерапия), която акцентира върху формированията, намиращи се на подсъзнателно ниво и обозначавани като независими вътрешни личности (архетиповете … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 11 – Алхимична хипнотерапия по Кюгли