365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 9 – Адаптационна психодинамика по Радо

Структурният модел на А. П. Р. въвежда редица градации на психична защита, свързани с различни нива на психична интеграция. По определението на автора, най-примитивното, „хедонистично” ниво, филогенетично предшестващо всички останали, отговаря за болката и удоволствието и се активира от състоянието на физиологично и инстинктивно напрежение. Второто, „емоционално” ниво се регистрира по наличието на емоционални състояния … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 9 – Адаптационна психодинамика по Радо