СЕДЕМТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ. ЧАСТ 7: ДВИЖЕНИЯ, ИДВАЩИ ОТ ПЪРВИЧНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО.

Всяко късче кожа под дрехите ни чака момента да покаже своето истинско лице, всеки мускул очаква да му се даде възможност да види и да вдиша малко въздух, да следва вятъра, светлината и тъмнината.

                                                                                                                                                 Й. Бергмарк

Откъде се поражда движението? Откъде произхожда импулсът? Какъв може да бъде той? Ако движението се определя не от външни обстоятелства, а от вътрешния живот – как можем ние да различим различните гласове на преживяванията?

В самото зараждане на вътрешния импулс има някаква тайна. И все пак практикуващите Автентично Движение се опитват да разграничат източниците на Движението.

Мери Старкс Уайтхаус пише, че има движения, породени от Егото („Аз се движа”), както и такива, идващи от безсъзнателното („Нещо ме движи”).

Джанет Адлер разграничава движения, идващи от Егото, от личното безсъзнателно и от трансперсоналното ниво на психиката.

Андреа Олсен пише: „Ако не ограничаваме спектъра от възможности за движение, ние можем да отбележим някои модалности на движенията, които се появяват от следните източници: импулси, които идват просто от усещанията (такива като протягане или защита от травмата), импулси, основани на преориентацията на нашето съзнание (например завъртане, ходене на задат, обръщания), импулси за движение подобни на пътешествие (такива като разкриване на историята на движението например) или други, базирани на емоционално заредени или духовно трансформиращи състояния, достъпни чрез тялото (например слушане или изразяване на вътрешни гласове, ритуални жестове или архетипни характерни образи). Тези източници и модалности са начини за описване на различни аспекти на движението, като всички те се проявяват в Автентичното Движение”. (Olsen, 1993)

Най-изчерпателната класификация на източниците на движението принадлежи на Джоан Чодороу. Тя предлага да се разграничат пет източника на импулсите в Автентичното Движение:

 • Его;
 • Лично безсъзнателно;
 • Културно безсъзнателно;
 • Първично безсъзнателно (нивото на първичните афекти);
 • Самост или „ос Его-Самост”.

(Chodorow, 1991)

Моят практически опит с Автентичното Движение в много групи и в различни страни, както и опитът в изследванията в областта на трансперсоналната психология, духовното акушерство и дихателните психотехники, водят до необходимостта да се допълни тази класификация с още две области на опита, несводими до предходните пет: интерсубективното безсъзнателно (двигателни интроекти) и перинаталния опит (опитът на физическото раждане).

Така аз разграничава седем области на опита, които могат да станат източници на импулси в Автентичното Движение:

 1. Движения, идващи от Егото;
 2. Движения, произтичащи от личното безсъзнателно;
 3. Движения, идващи от интерсубективното безсъзнателно;
 4. Движения, идващи от перинаталния опит;
 5. Движения, произтичащи от културното безсъзнателно;
 6. Движения, идващи от първичното безсъзнателно.
 7. Движения, идващи от Самостта.

И макар практически всеки комплекс да съдържа елементи от личното, културното и първичното безсъзнателно и от другите източници, някои теми, които се проявяват чрез тялото са толкова ясни, че изглежда възможно и полезно да се разбере от кой източник или на кое ниво те са се появили.

Нека да се спрем по-внимателно на всеки от източниците на движение.

Движения, идващи от първичното безсъзнателно

При тези движения движещите се могат да навлязат още по-дълбоко, към онези движения, които изглежда идват от дълбините, отвъд пределите на човешкия слой на съзнанието. Юнг пише, че самата структура на тялото и неговото развитие предполагат, че в съзнанието на човека се запазват елементи от животните, дочовешки форми. Формата на тези движения е подробно изследвана в различни направления на соматичните дисциплини (например body-mind centering).

Спонтанната поява на тези форми в процеса на Автентично Движение може да бъде преживяване с огромна нуминозна сила както за Движещия се, така и за Свидетеля. Те притежават особеното качество „обладаване”, тотална въвлеченост, загуба на контрол. Ето защо понякога те могат да бъдат хаотични и неритмични.

Тези движения вече не могат да бъдат отнесени нито към фрагментите от личната история, нито към познатите ни културни форми. Изглежда, че извършвайки тези движения, човек сякаш танцува хаоса в себе си. Много хора просто се спират, без да си позволят да бъдат „обхванати” от тези импулси. При всички случаи, човек не може да съществува дълго в преживявания с подобна интензивност.

Понякога тези движения са по-определени, те рисуват нечовешки форми, движения на животните или природни явления. Движенията, идващи от първичното безсъзнателно могат да траят от няколко мига до по-продължително време […]

За да опише смисъла и дълбоката природа на тези движения Джоан Чодороу използва теорията на Стюарт за първичните афекти и архетипите. Тя описва два основни позивитни (развиващи) афекта: любопитство/интерес (логос) и игра/радост (ерос).

В процесите на Автентично Движение тези афекти могат да се проявяват в тоталните екстатични преживявания на божествена игра, радост и интерес, в своеобразен „божествен” танц.

Разграничават се също четири кризисни афекта и техните специфични стимули (в скобите): страдание (загуба), страх (неизвестно), гняв (ограничение), презрение/срам (отхвърляне). Тези преживявания също могат да „обладаят” Движещия се и тогава страданието се превръща в неизчерпаемо езеро от скръб, страхът от неизвестното става танц на ужаса, разочарованието преминава в убийствена ненавист, презрението и срамът потапят движещия се в дълбините на отчуждението и унижението.

Подобни преживявания се случват достатъчно рядко, но е трудно или невъзможно да бъдат забравени от Свидетеля и Движещия се. Изисква се да се работи върху интеграцията на този опит, да се търси и приема неговия смисъл.

***

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s