Фундаментите на танце-двигателната терапия – постмодерният танц

През 30-те и 40-те години на XX век особено ярко развитие демонстрират характеристики на модерния танц като задълбочена психологичност и драматична напрегнатост. Против тази тенденция въстава новото поколение балетни дейци. Мерс Кънингъм, Ерик Хоукинс, Алвин Николайс, Пол Тейлър, Анна Соколоу и др. създават нов тип танц, свободен както от рефлексии, така и от изобразителноста на … Прочетете повече Фундаментите на танце-двигателната терапия – постмодерният танц

Психотерапията, достъпна за всички ни: въведение в танце-двигателна терапия

Съвремието ни се характеризира с възникването и бурното развитие на един социален феномен, който можем да наречем масово танцуване и който се проявява с все по-изразената роля на битовите танци в структурата на масовата култура. Танцът вече е органична част от живота ни. Той е начин за прекарване на свободното време и вид спорт, но … Прочетете повече Психотерапията, достъпна за всички ни: въведение в танце-двигателна терапия