Автентичното движение на Джоан Чодороу /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/

Юнгианският аналитик Джоан Чодороу също е с особен принос в развитието на метода Автентично движение. Тя смята Автентичното движение за двигателна форма на „активното въображение”, една от техниките на аналитичната терапия. Джоан Чадороу се обучава при пионерите на танце-двигателната терапия Труди Шууп и Мери С. Уайтхаус, а също така завършва Института К. Г. Юнг в … Прочетете повече Автентичното движение на Джоан Чодороу /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/

Автентичното движение на Джанет Адлер /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/

Една от ученичките на Уайтхаус - Джанет Адлер, развива подхода на първата и през 1981 г. основава Институт „Мери Старкс Уайтхаус”. Именно тя предлага да се използва термина „Автентично движение” не само за описание на определено качество на движението, но и като название на цялата дисциплина. Вярно е, че по-късно Адлер си признава, че така … Прочетете повече Автентичното движение на Джанет Адлер /Из „Трите гранд дами на автентичното движение“/