Автентичното Движение като форма на психотерапия

Източник:  В. В. Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко - „Интегративна танце-двигателна терапия” (превод от руски език - Силвия Давидова-Иванова), публикувано от Primedia E-launch LLC., Далас, САЩ, 2017,  286 с., с. 12 - 21. Из дневника на Свидетеля: „Видях, че тя се движи много простичко, ходи, завърта се: това бяха социални, почти битови движения, … Прочетете повече Автентичното Движение като форма на психотерапия