За да има едно по-добро Аз, необходимо е да има и подкрепящо Ние.

Източник: Мичигънски университет David S. Lee, Oscar Ybarra, Richard Gonzalez, Phoebe Ellsworth. I-Through-We: How Supportive Social Relationships Facilitate Personal Growth. Personality and Social Psychology Bulletin, 2017; 014616721773037 DOI: 10.1177/0146167217730371 Извлечено от: "For a better 'I,' there needs to be a supportive 'we'." ScienceDaily. ScienceDaily, 25 September 2017. http://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170925095426.htm Превод от английски език: Силвия Давидова-Иванова Ако сте един от … Прочетете повече За да има едно по-добро Аз, необходимо е да има и подкрепящо Ние.