Психология на шрифтовете

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

Източник: http://www.wwworld.ru/s.php/216.htm

   Изследване, проведено по инициатива на компанията Lexmark International от психолога д-р Арик Сигман е посветено на “психологията на шрифтовете”. В него се обяснява как изборът на един или друг компютърен шрифт може да разкрие тайни страни на Вашата индивидуалност и в известна степен да повлияе на това как ще Ви възприеме читателят.

   Ето защо – бъдете внимателни, преди да използвате зададения по подразбиране шрифт – Вашите думи могат да бъдат неправилно изтълкувани.
   В условията на съкращаване на обема на ръкописните документи хората са принудени да търсят нови подходи за предаване на мислите си с използване на електронните средства. Компютърната техника дава почти неограничени възможности за самоизразяване. Понякога е добре да използвате по-необичаен шрифт – в други случаи е добре да се придържате към съществуващите норми и правила.
   Ние сме едва в началото на същинското осмисляне на психологическото въздействие на шрифта. Постепенно осъзнаваме, че както приветствието на телефонния секретар или ринг-тонът на мобилния телефон характеризират ценностната система на техния притежател, така и изборът на шрифта в различни контексти сам по себе си води до предаване на някаква самостоятелна информация.
   Шрифтът служи като форма на социално кодиране, представя принадлежността на човека към една или друга класа и група (“показен” и “пищен” или “уравновесен” и “изящен”).
    Към самия анализ на въздействието на шрифтовете са приложими някои графологични принципи, но такъв подход не би бил съвсем коректен. Почеркът все пак принадлежи към конкретна личност, а шрифтовете се създават и разпространяват от трети лица.
    За оценка на критериите, които влияят на избора на шрифтове за постигане на различни психични ефекти, е проведено специално изследване. Целта му е била изява на традициите, принципите и тенденциите в предпочитанията на определени шрифтове; изясняване на емоционалните или психични асоциации, предизвикани от определени шрифтови набори.
 

Психични асоциации, предизвикани от шрифтовите набори
    Графолозите и разработчиците се обединяват в мнението, че изборът на определен шрифт се съпровожда с предаване на някакво собствено значение. Независимо дали ефектът се използва нарочно или не. Смята се, че ефектът от използването на конкретен шрифт в известен смисъл зависи от контекста, а така също и от характеристиките на възприемащата личност. Това влияние е безсъзнателно.
    В идеалния случай печатният текст и самото съобщение са длъжни да се допълват един друг, иначе се получава несъответствие – човек говори едно, а изражението на лицето му или тонът на гласа му показват противоположното.  Много хора използват конкретен шрифт, защото им харесва или просто защото той е зададен в текстовия им редактор, без да си представят как ще бъде възприет той от получателя на съобщението. Смята се, че някои типове шрифтове предават специфични качества и характеристики на текста.
 

Общи моменти


 – 
Размер на шрифта
    Размерът на използвания шрифт играе много важна роля в създаванет на ефект. Често относително малкият шрифт (например 11 пункта) създава усещане за известна доверителност и важност на информацията. От едно такова оформление се подразбира, че авторът на текста е значима персона, на която не й е необходимо да се занимава с украсяване на своето съобщение, по-скоро това е задължение на читателя – да прочете едно толкова важно послание. По мнение на един разработчик: “Хората смятат, че пространството на една страница задължително трябва да бъде запълнено от множество букви с огромен размер”, без да разбира, че по-силно въздействие се постига при наличие на значително незапълнено пространство около текста.”
 

–Мъжки срещу женски шрифтове
    По утвърждаващото се мнение на много експерти, строгите праволинейни шрифтове, притежаващи “машинни”, “технически” качества са привлекателни за мъжете, а женските “фаворити” са по-закръглените и пищни шрифтове с изразени “завъртулки”. От своя страна шрифтове от типа Times, Times New Roman и Palatino са в по-малка степен сексуално определени, доколкото съчетват мъжката авторитарност с органичния, хуманистичен стил, толкова притегателен за жените.
 

–Гарнитури
    Шрифтове с големи кръгли букви “О” и “заврънтулки” се възприемат като приятелски и “човечни”, вероятно защото тяхното изписване подражава на образа на човешкото лице. Праволинейните и ъгловати шрифтове се асоциират с непреклонност, жестокост; те се характеризират с хладност, безличност и механистичност.
   Шрифтове от типа Courier се явяват остарели и се свързват с писането на прости писма и “компютърни разпечатки” – те са доста безлични и в някои случаи се приемат като съставени “по подразбиране”. Понякога тези шрифтове се използват от по-възрастни администратори и секретари, изпитващи скрита носталгия по отминалата епоха на пишещите и копирните машини, или журналисти от старата школа, асоцииращи се с уиски, цигари и лампи “пуешка шийка”, светещи дълго след полунощ. Шрифтове от този тип извикват в съзнанието образа на машинописните писма, които обичайно се разпространяваха в държавните учреждения през 70-те години.
    Антиквените шрифтове (със специфична завършеност на буквите) като Times, Times New Roman и Palatino са компромис между старото и новото. Ясни и достатъчно прости, те притежават добре изразена форма и кръгловатост, която намеква за неокласическата традиция и приемственост. Предизвикват чувство на доверие, ето защо и се явяват фаворити на адвокатите и уважаваните представители на традиционния бизнес.
    Шрифтове от типа Sans Serif(без вече цитираната специфична завършеност на буквите при антиквените) като Arial, Modern I Univers, притежават слаб емоционален заряд и се асоциират с практичност и здравомислие. Те носят в себе си общото съвременно начало и се явяват надежден избор за тези, които търсят хармония и не се задълбават особено в самоизразяване посредством шрифтовото оформление. Arial най-често бива избиран за лична кореспонденция.
    Шрифтовете в ръкописен стил са опит да се придаде на отношенията нотка дружелюбност и близост. От своя страна тези шрифтове се използват и от банките, които желаят да избегнат усещането за “казионност” по пътя на имитация в писмата на “персоналния почерк”. Използвайки ръкописен стил, големите корпорации си поставят задачата да изглежда по-дружелюбни, близки до хората, да скрият хладното безразличие и реакционност.
 

Съответствие между гарнитурата и смисъла на съобщението

–В автобиографиите и заявленията за прием на работа – тук всичко зависи от характера на професията и предполагаемия брой претенденти. Неправилно избраният шрифт може да срине доверието в претендента, ето защо простотата на възприемане и читаемостта имат основно значение. Шрифтовете Times, Times New Roman, Palatino са по-подходящи за претенденти на по-консервативни или традиционни длъжности, а Helvetica, Verdana, Arial, Modern, Univers – при кандидатстване в по-млади фирми, ако авторът иска да създаде усещане за съвременност. Courier е по-добре да се избягва – изборът на този шрифт изглежда сякаш се появявате на интервю в стари износени обувки. Такъв претендент може да бъде възприет като “не от този свят” (а това категорично не е в негова полза).
   Има специфични обстоятелства, когато конкуренцията е толкова жестока, че е по-добре да се нарушат традициите и съзнателно кандидатът да се разграничи от останалите. Особено важно е да се помисли за това избраният шрифт да не представи претендента в лъжлива светлина – като безвкусен човек, който се старае да привлече вниманието към себе си.
 

–Любовното писмо е най-добре да се издържи в “по-човешки” шрифтове с кръгли букви “О” и “заврънтулки” – изглеждат по-приятелски и нежни. Шрифтът Mayday е красиво закръглен, мек и привлекателен; напомнящите калиграфия курсивни шрифтове от своя страна също притежават “емоционална мекота” – авторът сякаш се накланя, за да поговори с читателя лично. Шрифтът  ITC Humana Serif Light несъмнено се явява трети възможен избор.

–Писмо за прекратяване на отношенията – тук е уместен шрифт Times за изразяване на недвусмисленост без излишна рязкост. Подходящ е и мек курсив, но у адресата може непреднамерено да възникне лъжлива надежда. При неоправдано използване на курсива или ръкописни шрифтове читателят може да почувства покровителствен тон или намерение да бъде манипулиран. Шрифтове като Verdana или Hoefler Text предизвикват леко усещане за оптимизъм без загуба на чувството на уважение. За писма към тези, които не искат да повярват в отказа, прилягат Courier или по-насечени “технически” шрифтове, не оставящи никакво място за неверно тълкувание или отстъпление – “бизнесът си е бизнес”.
 

–Изискване – например при изискване да се върне взет заем. Тук е уместен шрифт с малък или среден размер. Даже малкият Courier ще се справи със задачата, доколкото изразява ясно изразено намерение и възможност на автора да пренебрегне въпроса за елегантността на шрифта. Този избор демонстрира и нещо повече – това, че “едно истинско съобщение като това не изисква отговор…по-добре изпълнете изискването, иначе…да, между другото Вашите съображения или отношение към това писмо нямат никакво отношение и т.н.”
 

–Благодарствено писмо – тук се използват прави, равни и живи шрифтове – например Geneva. Простият, малък шрифт затруднява възприятието, тъй като читателят е длъжен да се концентрира върху осмислянето на писмото, като предполага безсъзнателно, че Вие така високо цените своята благодарност, че я предоставяте в малки порции.

–Писмо, съобщаващо за оставка – ако работата Ви е харесвала, подходящ е професионален и в същото време привлекателен шрифт като New York или Verdana. Ако работата е била истински ад обаче, то за спокойно напускане прилягат стандартния Times New Roman или Arial, а за изразяване на нечовешка хладност изберете Courier New.
 

Тенденции

По времето, когато разработчиците постоянно са се опитвали “да усвоят нови територии”, създавайки такива неуравновесени шрифтове като Bliss или Hushka, находчивостта все пак също се е проявявала със създаване на такива класически гарнитури като Helvetica, Frutiger. В последните години осезаемо нараства популярността на шрифтовите набори, позволяващи надстройка и осъвременяване. Тази тенденция е свързана с все по-ясното осъзнаване от страна на рекламодателите на простичкия факт, че избраният шрифт има непосредствено отношение към възприятието на информацията.
Интересно е да се отбележи, че книгоиздателската промишленост така и не съумя да приложи тези идеи при печатането на романи с различен жанр. В едно още непубликуувано изследване се изучават шрифтовете, използвани в печата на популярна литература изследователите достигат до следното заключение: “Издателите на евтината романтична литература почти повсеместно игнорират основните принципи на създаване на книги. Класическите шрифтове като Bembo, Baskerville и Palatino се избират, без да се отчитат изобщо съдържанието на книгата…”
Днес технологиите, предоставящи простор за “шрифтово” себеизразяване, са добре разработени и достъпни. Както и с всички други нови технологии, работата започва с решаване на практическите задачи. Едва по-късно се изясняват възможностите за себеизразяване и се предявавят изисквания за индивидуален стил.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s