Роузи Мартин – „Наблюдение и рефлексия: отреагиране на спомените и формиране на представи за бъдещето (Част 2)