Постмодернизъм и арт-терапия (Част 3)

Пърформансът често се свързва с излизане извън пределите на експозиционното пространство и преодоляване на тази граница, която отделя изкуството от живота. Това налага преди използването му в арт-терапевтичната практика, да се обсъдят традиционното определение на границите на психотерапевтичното пространство. Излизането извън пределите на арт-терапевтичния кабинет или студио може да означава продължаване на работата в градска … Прочетете повече Постмодернизъм и арт-терапия (Част 3)

Постмодернизъм и арт-терапия (част 2)

Освен това, в отличие от традиционното сценично изкуство, пърформансът се изпълнява не в съответствие с предварително известен сценарий, в повечето случаи има спонтанен характер и е свързан с контекста на действието. Пърформансът е пространство на реални жизнени процеси и отношения, той е “отворена система”, подложена на въздействието на различни слабопредсказуеми фактори. В същото време пърформансът … Прочетете повече Постмодернизъм и арт-терапия (част 2)

„Психолозите трябва да бъдат изолирани от хората“ – интервю с психотерапевта Владимир Леви

За по-старото поколение, Владимир Леви едва ли се нуждае от каквото и да било представяне. Неговите книги („Нестандартното дете“, „Разговор в писма“, „Изкуството да общуваме“ и мн. др.) бяха особено популярни преди 15-20 г. и в тях на достъпен език се обясняваха азбучни психологични и психотерапевтични понятия и техники. Като допълнение – на един много … Прочетете повече „Психолозите трябва да бъдат изолирани от хората“ – интервю с психотерапевта Владимир Леви